Föräldrakooperativet Lönnen


En dag på LönnenVarje dag har vi gemensam samling med mycket lek, sång och musik. Där får barnen också möjlighet att träna på att prata i grupp och lyssna på sina kompisar. Vi arbetar med uttrycksformer som bild och form, musik och rörelse.


08.30 Frukost
09.30 Samling
10.00 Utelek/aktiviteter
12.00 Lunch
12.45 Sovvila/mellanvila/storvila
13.15 Fri lek
15.30 Mellanmål


ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER


GYMNASTIK/RYTMIK

Barnen får lära känna sin kropp och dess möjligheter på ett lustfyllt sätt. De får även öva sig i att ta och förstå instruktioner, men framför allt att ha roligt tillsammans.


UTFLYKTSDAG

Barnen får röra sig, klättra, leka och utforska. Ibland är vi i närområdet och ibland upptäcker vi nya områden.


FRI LEK

Leken är barnens verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld. De får leka fritt utan att bli avbrutna och den vuxnes roll är att stötta, lyssna och vara lyhörd.


TEMAINRIKTAT ARBETE

När vi arbetar med tema utgår vi från de områden LPFÖ 18 vill att barnen i förskolan ska möta och brottas med. Dessa områden är t ex social kompetens, skapande verksamhet, grov-/finmotorik, närmiljön och omvärlden. De får möta ord, bild och matematik. Vi fångar även upp barngruppens intresseområden genom deras lek och med barnintervjuer.


DIGITAL PORTFOLIO

Ett bra verktyg att lyfta varje barns självkänsla och självidentitet. Varje barn synliggörs i sin lärande utveckling. Läs mer om vårt portfolioarbete i denna artikel.

Att känna sig trygg i vetskapen om att man lämnar sitt barn i de bästa händer till fantastisk personal som alltid har en spännande och kreativ dag planerad för barnen är en underbar känsla.

-Jenny, mamma till ett "Lönnenbarn"


Jag som förälder skulle önska att alla barn skulle få gå på en lika bra förskola som Lönnens föräldrarkooperativ. Lönnen är en förskola där barnen alltid är i fokus. En förskola med en trygg, välkomnande, lustfylld och pedagogisk miljö. En förskola som stöttar barnens personlighet och självkänsla. En förskola där barnen blir lyssnade till och stimulerade till lärande genom delaktighet.

-Maja, mamma till två "Lönnenbarn"