Föräldrakooperativet Lönnen

Roligare tillsammans


Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten, men det är vi som föräldrar som ser till att de får de rätta förutsättningarna. Alla föräldrar deltar på så vis i den dagliga verksamheten.


TJÄNSTGÖRING

Föräldratjänstgöringen är normalt tre tjänstgöringsveckor per läsår. En tjänstgöringsvecka innebär två halvdagar samt en hel fredag. Utöver detta hjälper man även till en eller ett par tisdagseftermiddagar då pedagogerna har sina planeringspass. Att föräldrarna medverkar i verksamheten ger en naturlig koppling mellan hemmet och förskolan.


STÄDDAG

Under varje termin anordnas en städdag då föräldrarna gör Lönnen trivsamt och fint. Då gör vi lite större sysslor som passar bra att göra flera tillsammans. Det ger också en god möjlighet att lära känna de andra föräldrarna.


ANSVARSOMRÅDEN

Ansvaret fördelas mellan föräldrarna genom olika ansvarområden.
De poster som vanligtvis finns är:
- Ordförande
- Ekonomiansvarig
- Personalansvarig
- Sekreterare
- Styrelseledamot
- Tjänstgöringsansvarig
- Rekryteringsansvarig (nya familjer)
- Lokalansvarig
- Inköpsansvarig
- Löneansvarig
- IT-ansvarig
- Festansvarig
- Brandskyddsansvarig
- Stipendieansvar

 

Så funkar det

Föräldrakooperativet Lönnen drivs i form av ekonomisk förening och har en styrelse bestående av föräldrar. De anställda pedagogerna leder barngruppen, men det är vi föräldrar som beslutar i små och stora frågor.


STYRELSE

Styrelsen sammanträder ungefär en kväll per månad. Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, sekreterare och ytterligare en ledamot. De är ansvariga för verksamheten och fattar de beslut som krävs för att förskolan ska drivas enligt riktlinjer man kommit fram till under föräldramöten.


FÖRÄLDRAMÖTEN

Två gånger om året ses vi på föräldramöten. Där fattar vi beslut om hur verksamheten ska bedrivas. Vi fastställer stadgar och ger även direktiv och mandat till styrelsen att sköta den löpande verksamheten. Varje förälder har en röst, men alla kan göra sin stämma hörd.